ofertas de trabajos y empleos
ProfesiónProvinciaPaís
 
Realiza tu curriculum web gratis

Curriculum Vitae


Datos Personales

Nombre :  Santos
Apellidos :  Cendn Ruedas
Fecha Nacimiento :  30-5-1983
Nacionalidad :  EspaÑol
Pais de Residencia :  España
Provincia de Residencia :  Barcelona
Localidad de Residencia :  Llia de Vall
Teléfono 1 :  607854187
Teléfono 2 :  938438136

Estudios Reglados

E.S.O 1997 I.E.S MONTMELO

E.G.B 1994 C.E.I.P PAU CASALS

Experiencia Laboral

STUK MSD
Operari en máquina punçonadora i/o troqueladora de CNC, punçons, matrius y programes, revisar mesures amb peu de rei, etc.., Tall amb ciçalla. Manteniment y incidents máquina. Verificació de peces.
Durada 2006 - 2008

INDUSTRIAS MONTMELÓ

Manipulador automoció. Operari en máquina. Tall de serra circular. Soldadura per punts, soldadura oxiacetilènica. Proba de estanquetat y fugues, probes hidràuliques. Albarans d’entrada y sortida. Torer ( amb carnet ). Manteniment de les máquines . Verificació calitat: rectitud, curvat, gruix, pintura. fugues, etc.. chofer amb furgoneta.

Durada: 1999 - 2006

FERRETERIA MALENO

Reponedor y atenció al client
Durada: 8 mesos

        

 

         EDICIONES RUEDA

                 Comercial Atenció al client amb visita concertada

                                        Durada: 3 mesos

 

           

 

            PASTAS GALLO

Operari Prensista en Pastifici, Cambiar moldes, controlar máquinas, controlar entrada de  semola i aigua per fer la pasta, controlar alarmes calderas etc, revisar producte, medidas, calitad, color, dureza de la pasta etc.

                                        Durada 3 mesos

Conocimientos Informáticos

Conocimientos basicos de informatica Word, Excel, Internet.

Coneixements programació control numeric CNC.

 

Idiomas

Idioma

 

General

 

Escriptura

 

Lectura

 

Parla

 

Traducció

 

CATALÀ

 

NIVELL ALT

 

NIVELL ALT

 

NIVELL ALT

 

NIVELL ALT

 

NIVELL ALT

 

CASTELLÀ

 

NIVELL ALT

 

NIVELL ALT

 

NIVELL ALT

 

NIVELL ALT

 

NIVELL ALT

 

ANGLÈS

 

NIVELL BÀSIC

 

NIVELL BÀSIC

 

NIVELL BÀSIC

 

NIVELL BÀSIC

 

NIVELL BÀSIC

 

Otros Datos

Permís de conduir: Tipus B.     Vehícle particular: Cotxe


Diseño Página Web Online 2005-2020